כיפת סטאן ילדים קיימת במגוון דוגמאות

כיפה חלקה, כסף זהב

 

חומר: סינתטי

כיפה ללא הדפס

2.5 ש"ח

ללא הדפס לא כולל מע"מ

כיפה כולל הדפס

5 ש"ח

הדפס צבע אחד כולל מע"מ
(מינימום 50 יחידות מתחת תחויב גלופה 75 ש"ח)

כיפת סטאן ילדים