תכולה בליטר: 90 ליטר

חומר: סינטטי

תיק ארבל 90 ליטר

תיק ארבל ללא הדפס וריקמה

תיק ארבל כולל הדפס

תיק ארבל כולל רקמה

87 ש"ח

הדפסה צבע אחד צד אחד כולל מע"מ
(מינימום 50 יחידות מתחת תחויב גלופה 75 ש"ח)

92 ש"ח

כולל רקמת לוגו גודל כיס צד אחד כולל מע"מ
(מינימום 50 יחידות מתחת תחויב דיסקט 
100 ש"ח)

72 ש"ח

ללא הדפס וללא מע"מ