תכולה בליטר: 30 ליטר

חומר: סינטטי

תיק עדן 30 ליטר

תיק עדן ללא הדפס וריקמה

תיק עדן כולל הדפס

תיק עדן כולל רקמה

32 ש"ח

הדפסה צבע אחד צד אחד כולל מע"מ
(מינימום 50 יחידות מתחת תחויב גלופה 75 ש"ח)

37 ש"ח

כולל רקמת לוגו גודל כיס צד אחד כולל מע"מ
(מינימום 50 יחידות מתחת תחויב דיסקט 
100 ש"ח)

25 ש"ח

ללא הדפס וללא מע"מ