תכולה בליטר: 75 ליטר

חומר: סינטטי

תיק ערבה 75 ליטר

תיק ערבה ללא הדפס וריקמה

תיק ערבה כולל הדפס

תיק ערבה כולל רקמה

78 ש"ח

הדפסה צבע אחד צד אחד כולל מע"מ
(מינימום 50 יחידות מתחת תחויב גלופה 75 ש"ח)

83 ש"ח

כולל רקמת לוגו גודל כיס צד אחד כולל מע"מ
(מינימום 50 יחידות מתחת תחויב דיסקט 
100 ש"ח)

65 ש"ח

ללא הדפס וללא מע"מ